Eπαγγελματική κριτική επιτροπή και επιτροπή κοινού

Διευκρίνιση: η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής: 50% από την έπαγγελματική έπιτροπή και 50% από την έπιτροπή Κοινού.

Eπαγγελματική επιτροπή: η σύνθεση της έπαγγελματικής έπιτροπής θα ανακοινωθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, παρόλα αυτά οι αρχηγοί κάθε ομάδας, γνωστοποιείται από τώρα ότι θα συμμετέχουν στην επαγγελματική επιτροπή.
H εν λόγω επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της έναν κατάλογο με αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων σε σχέση με την έπιτροπή Κοινού.
Η βαθμολογία θα κυμαίνεται από το 1 έως το 5. ο αρχηγός της ομάδας που θα κρίνεται δεν έχει
δικαίωμα ψήφου.

Eπιτροπή Κοινού: θα σχηματίζεται από επισκέπτες της έκθεσης που θα τους δίδεται η ευκαιρία να δοκιμάσουν τα διαγωνιζόμενα προϊόντα. η δοκιμή θα είναι ανώνυμη, δηλαδή ο κριτής δεν θα γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων. ςτην κριτική επιτροπή του κοινού θα δίδονται έντυπα βαθμολόγησης με ελάχιστο το 1 και μέγιστο το 5.

H βαθμολογία των διαγωνιζόμενων ομάδων θα βγαίνει αθροίζοντας τις βαθμολογίες των δύο επιτροπών. τα τελικά αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στην διοργάνωση την τελευταία μέρα, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Ποινές

Η έπαγγελματική έπιτροπή σε περίπτωση έλλειψης σεβασμού και μη τήρησης των κανονισμων θα εφαρμόσει ποινές που θα κυμαίνονται από το -1 το ελάχιστο, έως το -5 το μέγιστο

  1. Έλλειψη καθαριότητας στολής, χώρου και εξαρτημάτων, κατά τη διάρκεια των εργασιών όπως και στο τέλος της ημέρας. (από -1 έως -5)
  2. Έλλειψη σεβασμού χρόνου. αν επαναλαμβάνεται συχνά -5, αν είναι τυχαίο -1.
  3. Έλλειψη σεβασμού στον χρόνο παρουσίασης των προϊόντων. αν είναι επαναλαμβανόμενο και χωρίς αιτιολογία (από -1 έως -5).
  4. Για το καλλιτεχνικό κομμάτι: Διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που προβλέπει ο κανονισμός. Παραβίαση της σύνθεσης της κατασκεής -5.
  5. Κακή διαγωγή έναντι των κριτικών επιτροπών (από -1 έως -5).
  6. Κακή συμπεριφορά έναντι στις άλλες ομάδες (από -1 έως -5).

Πρωτάθλημα

1) Δοκιμασίες

Σάββατο, 24/2/2018, Παραδοσιακά ψωμιάτα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πλούσια κληρονομιά χαρακτηριστικό από κάποιον τόπο της πατρίδας μας.
παρουσίαση στην έπαγγελματική Κριτική έπιτροπή και δοκιμή προϊόντος με πιθανούς συνδυασμούς που θα προτείνουν οι ομάδες (κρασί, τυριά, αλλαντικά, λάδι κτλ).

Κυριακή, 25/2/2018, Πατροπαράδοτο Ελληνικό πρωινό – παρουσίαση στην έπαγγελματική Κριτική έπιτροπή και δοκιμή προϊόντος με πιθανούς συνδυασμούς που θα προτείνουν οι ομάδες.

Δευτέρα, 26/2/2018, Αρτοκαλλιτεχνήματα (θέμα ελεύθερο) – παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού δημιουργήματος από ψωμί με θέμα:
Η ζύμη του καλλιτεχνικού ψωμιού θα πρέπει να είναι φαγώσιμη. η έπαγγελματική Κριτική έπιτροπή θα μπορεί να δοκιμάσει τη ζύμη και ωμή και ψημένη. το καλλιτεχνικό ψωμί θα πρέπει να είναι κατά 25% (ελάχιστο) από ζυμάρι με προζύμι. οι μέγιστες διαστάσεις θα πρέπει να είναι 80 Χ 80 Χ 100 εκ ( μήκος, πλάτος, ύψος). τα επεξεργασμένα προϊόντα θα πρέπει να παρουσιαστούν πάνω σε ντυμένο ύφασμα τραπέζι – ο διοργανωτής θα προβλέψει γι΄αυτό. Τα καλλιτεχνήματα θα μείνουνε στην διάθεση των διοργανωτών και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. θα πρέπει τα παραπάνω προϊόντα να υλοποιούνται κατά τις 2 προηγούμενες μέρες του διαγωνισμού στον χώρο του διαγωνισμού και παρουσία της κριτικής επιτροπής (δηλαδή παράλληλα με τα άλλα θέματα) για να ολοκληρωθούν και να παρουσιαστούν, με γραπτή περιγραφή, το πρωί της Δευτέρας 29/2/2016 και ωρα 10:00. η επιτροπή θα αξιολογήσει το καλλιτεχνικό κομμάτι μεταξύ 10:30 και 12:00.

2) Ενδυμασία

Η στολή θα πρέπει να αποτελείται από: λευκό παντελόνι, καθώς επίσης πουκάμισο, καπέλο και ποδιά λευκού χρώματος. Κάθε διαγωνιζόμενος της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού θα πρέπει να έχει πάντα μια εμφάνιση ευπρεπή και καθαρή. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να φοράει διαρκώς την κάρτα όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, και θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του μια καθαρή φορεσιά για φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βραβεύσεις. απαγορεύεται πάνω στις στολές, και οπουδήποτε στον χώρο εργασίας των ομάδων, να υπάρχουν σπόνσορες από πρωτοβουλία των διαγωνιζομένων.

3) Εξοπλισμός

Tα μηχανήματα θα τα προμηθεύσει η διοργάνωση και δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες μάρκες και από άλλους παραγωγούς. Κατά την διάρκεια της εγγραφής στο διαγωνισμό θα μπορούν να ζητηθούν ιδιαίτεροι εξοπλισμοί απαραίτητοι για την εκτέλεση του προγράμματος της ομάδας. η διοργάνωση επιφυλάσσετα να απαντήσει την διαθεσιμότητα ή μη των εν λόγω εξαρτημάτων. αρχές Φεβρουαρίου του 2016 θα γνωστοποιηθούν σε όλες τις ομάδες τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που θα είναι διαθέσιμα. οι ομάδες που θα θελήσουν να φέρουν κάποιο ιδιαίτερο εξάρτημα θα μπορούν να το κάνουν μόνο με την έγκριση από την πλευρά της διοργάνωσης. ο χώρος εργασίας θα είναι εξοπλισμένος με πάγκους εργασίας, καροτσάκια με ταψιά, ψυγεία, ζυμωτήρια, φούρνους,
θαλάμους ζυμαριού, φούρνους μικροκυμάτων, ζυγαριές. η κάθε ομάδα θα πρέπει να φέρει μαχαίρια, σπάτουλες, σφραγίδες προσωπικές της εργασίας της. ςτον χώρο θα υπάρχει αποδυτήριο, αποθήκη για τις πρώτες ύλες, σαλονάκι.

4) Πρώτες ύλες

Η διοργάνωση θα θέσει στην διάθεση των ομάδων τα υλικά που θα προμηθευτεί από σπόνσορες σύμφωνα με τη λίστα που θα συμπληρωθεί κατά την εγγραφή και που θα είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να αποστείλουν μαζί με την εγγραφή τους. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να στείλει τη δική της λίστα με τα υλικά που προτίθεται να φέρει η ίδια : θα είναι υποχρεωτική η έγκριση από την πλευρά της διοργάνωσης για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω προϊόντα.

5) Συνταγές και απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε ομάδα θα πρέπει να στείλει μαζί με την εγγραφή και ως την ημερομηνία λήξης που ορίζεται από την διοργάνωση ένα αντίγραφο με την ποσότητα των υλικών, καθώς και περιγραφή των προϊόντων που θα ετοιμάσει για το διαγωνιζόμενο θέμα της κάθε ημέρας του πρωταθλήματος.

6) Μέσα ενημέρωσης

Η διοργάνωση θα έχει το δικαίωμα να καλέσει, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα, για πιθανές συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις, υλικό απαραίτητο για την προώθηση του διαγωνισμού.

7) Επιφυλάξεις

Η διοργάνωση για λόγους ανωτέρας βίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να αλλάξει τον κανονισμό, δίνοντας γραπτή ενημέρωση στη κάθε ομάδα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. το πνεύμα συμμετοχής των ομάδων στον παρόν διαγωνισμό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υγιή άμμιλα και από αμοιβαία αλληλεγγύη με σκοπό να βελτιώσει τον επαγγελματισμό του καθενός μας.