Πως να δηλώσετε συμμετοχή.

  1. Κατεβάστε την φόρμα συμμετοχής
  2. Εκτυπώστε την
  3. Συμπληρώστε την
  4. Υπογράψτε στα σχετικά πεδία
  5. Σαρώστε(Σκανάρετε) τις σελίδες της «Φόρμας συμμετοχής» και αποθηκεύστε τις σε μορφή pdf.
  6. Αποστείλτε την συμπληρωμένη φόρμα στο email που αναγράφεται στο τέλος της φόρμα.

(όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)

Η διοργάνωση θα έχει το δικαίωμα να καλέσει, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα, για πιθανές συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις, υλικό απαραίτητο για την προώθηση του διαγωνισμού.

Επίσης δια της παρούσης με τη συμμετοχή μου στον εν λόγω διαγωνισμό δηλώνω ότι παραχωρώ όλα τα δικαιώματά μου (πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης), ως δημιουργού της συνταγής, προς την διοργανώτρια εταιρία (GRUPPOFL)  και παραιτούμαι από κάθε (επιπλέον της ενδεχομένης βραβεύσεώς μου και των ηθικών και υλικών απολαβών που απορρέουν από αυτή) αμοιβής.

Επιπλέον η διοργάνωση για λόγους ανωτέρας βίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να αλλάξει τον κανονισμό, δίνοντας γραπτή ενημέρωση στη κάθε ομάδα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. το πνεύμα συμμετοχής των ομάδων στον παρόν διαγωνισμό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υγιή άμιλλα και από αμοιβαία αλληλεγγύη με σκοπό να βελτιώσει τον επαγγελματισμό του καθενός μας.